Hvalpetesten består af følgende testmomenter:

  • Social binding: Intensitet i den sociale binding, selvtillid eller afhængighed
  • Følge efter: Intensitet i at følge efter, ikke at følge efter betyder uafhængighed
  • Social dominans: Karakter og grad af færdigudviklet social dominans
  • Højde dominans: Karakter og grad af hvalpens udholdenhed over for dominans i en for hvalpen upåvirkelig situation
  • Apportering: Villighed til at samarbejde med mennesker
  • Smertefølsomhed: Følsomhedsgraden for smerte
  • Lydfølsomhed: Følsomhedsgraden for støj
  • Visuel reaktion: Intensiteten i den intelligente reaktion på en ubekendt genstand

kilde: Dansk terrier klub